Zmiany dot. przedawnień niekorzystne dla wierzycieli?

  • Zmiany dot. przedawnień niekorzystne dla wierzycieli?

    Zmiany dot. przedawnień niekorzystne dla wierzycieli?

Projekt ustawy zawierający nowelizację kodeksu cywilnego, postępowania cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta zakłada wprowadzenie przepisów niekorzystnych dla wierzycieli – uważają eksperci Konfederacji Lewiatan.

Ich zdaniem będzie to rodziło wiele problemów dla wszystkich wierzycieli, czyniąc niepewnym i prawnie ryzykownym pozasądowe dochodzenie roszczeń.

- Obecnie przedawnienie roszczenia (bez względu na to, czy przysługuje ono wobec konsumenta) ma ten skutek, że dłużnik może uchylić się od zaspokojenia roszczenia podnosząc zarzut przedawnienia na etapie postępowania sądowego. To skutkuje oddaleniem powództwa. Jednak roszczenie przedawnione wciąż istnieje (nie jest umarzane), a więc dłużnik pozostaje dłużnikiem, a wierzyciel wciąż może domagać się od dłużnika zwrotu/zapłaty należnych pieniędzy. Po wprowadzeniu w życie proponowanych zmian już sam upływ terminu przedawnienia, w tych przypadkach gdzie dłużnikiem jest konsument, ma skutkować tym, że wierzyciel nie może domagać się zaspokojenia roszczenia, bez konieczności podnoszenia przez dłużnika zarzutu przedawnienia - mówi Adrian Karkoszka, ekspert departamentu prawnego Konfederacji Lewiatan.

Jego zdaniem, proponowane zmiany mogą przyczynić się do wzrostu ryzyka nieodzyskania swoich pieniędzy przez wierzyciela, co w efekcie może przełożyć się w średniej perspektywie na wzrost cen towarów i usług. Konfederacja Lewiatan zwraca też uwagę, iż nowe przepisy mogą spowodować, że każda pozasądowa próba dochodzenia zaspokojenia przedawnionej wierzytelności może zostać uznana za naruszenie prawa.

Wątpliwości Lewiatana budzą również zmiany w ustawie Kodeks Cywilny i Kodeks Postępowania Cywilnego. Chodzi np. o zapisy zgodnie z którymi wszystkie terminy przedawnienia upływać będą z końcem roku.  - W wielu przypadkach wydłuży to okres przedawnienia i jest korzystne dla wierzycieli, ale z drugiej strony wprowadzi niesamowity natłok spraw w sądach. W każdy kolejny rok sądy będą wchodziły z bagażem spraw grudniowych i będą miały duży problem z wychodzeniem z zaległości spowodowanych zwiększonym wpływem spraw z końca każdego roku - dodaje Adrian Karkoszka.

Zdaniem ekspertów Lewiatana, przepisy przejściowe projektowanej nowelizacji nie wyjaśniają również jak będzie wyglądała kwestia przedawnienia w stosunku do roszczeń, co do których termin ten już biegnie od dłuższego czasu (np. roszczenia zasądzone prawomocnymi wyrokami).

Pobrane z lex.pl

  • Aktualności
Script logo
Script logo
Do góry