Adwokaci Kancelarii prawnej

Adwokat Justyna Dominiak
 • Slider 36
 • Slider 16
 • Slider 37
 • Slider 30

Adwokat - Justyna Dominiak, absolwentka wydziału prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, obroniła pracę magisterską z zakresu arbitrażu międzynarodowego w sporach prawnych. Zdała egzamin państwowy na aplikację sędziowską, którą ukończyła egzaminem sędziowskim. Po aplikacji podjęła pracę w Sądzie Okręgowym w Gorzowie Wielkopolskim, I wydział cywilny i V wydział cywilny odwoławczy, na stanowisku asystenta sędziego.

Pozytywnie zaopiniowana i rekomendowana przez Zgromadzenie Krajowej Rady Sądownictwa na stanowisko sędziego.

Wpisana na listę adwokatów przez Okręgową Radę Adwokacką w Zielonej Górze. Specjalista w zakresie prawa cywilnego i prawa rodzinnego.

 

Zapraszamy do zapoznania się z publikacjami Adwokat Justyny Dominiak jakie ukazały się w prasie ogólnopolskiej oraz lokalnej:

 • Podział majątku dorobkowego małżonków

  Początki są piękne i rysują się w jasnych barwach. Młodzi małżonkowie budują, remontują kupują - gromadzą składniki majątkowe tak, aby rodzinie żyło się lepiej i wygodniej. Zazwyczaj mają możliwości finansowe, bo co dwie pensje, to nie jedna- w związku z czym i zdolność kredytowa większa. Wszystko komplikuje się, gdy między małżonkami zostaje orzeczony rozwód.

 • Kwestionariusz gorzowski wypełnia: Justyna Dominiak

  To miasto z perspektywami na przyszłość. Kwestionariusz gorzowski wypełnia: Justyna Dominiak.

 • Kontakty rodzica i dziecka

  To co dla innych dostępne na co dzień, dla rodzica który nie przebywa stale z dzieckiem bywa często niedostępne lub bardzo ograniczane. Niestety na kontakty rodzica z dzieckiem, nakładają się wzajemne uprzedzenia i urazy dorosłych. 

 • Trzy pytania do… Adwokat Justyny Dominiak

  Z Adwokat i właścicielką Kancelarii Prawnej Justyną Dominiak rozmawiała Agnieszka Nijaka.

 • Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem

  Pracodawcy coraz częściej, z uwagi na złą sytuację ekonomiczną swoich zakładów, sięgają po wypowiedzenia, których podstawą są przyczyny leżące po ich stronie – opierając się o przepisy Ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników.

 • Aktualności
Script logo
Script logo
Do góry