Wspólny majątek małżonków wchodzi do masy upadłości konsumenckiej

  • Wspólny majątek małżonków wchodzi do masy upadłości konsumenckiej

    Wspólny majątek małżonków wchodzi do masy upadłości konsumenckiej

Sąd Najwyższy w swojej uchwale przeciął spory dotyczące traktowania majątku małżonków przy upadłości konsumenckiej. Uznał, że jeśli w chwili ogłoszenia upadłości konsumenckiej małżonka pozostawał on w ustroju wspólności majątkowej, cały majątek wspólny małżonków wchodzi w skład masy upadłości.

SN: Cały majątek wspólny w masie upadłości

W efekcie sprawą zajął się Sąd Najwyższy (III CZP 7/19) i to w “siódemkowym” składzie. Ostatecznie przeciął on wątpliwości i w ramach odpowiedzi na zagadnienie prawne wskazał, że w upadłości konsumenckiej należy stosować art. 124 ust. 1 p.u. Jeżeli zatem w chwili ogłoszenia upadłości konsumenckiej małżonka pozostawał on w ustroju wspólności majątkowej, cały majątek wspólny małżonków wchodzi w skład masy upadłości. Współmałżonkowi przysługuje wówczas możliwość zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym małżonka i dochodzenia w ten sposób należności z tytułu udziału w majątku wspólnym.

  • Aktualności
Script logo
Script logo
Do góry