Wietrzenie, maski, ograniczona liczba osób - są zalecenia dla "odmrażanych" sądów

  • Wietrzenie, maski, ograniczona liczba osób - są zalecenia dla "odmrażanych" sądów

    Wietrzenie, maski, ograniczona liczba osób - są zalecenia dla "odmrażanych" sądów

Wstęp tylko dla osób zdrowych, których obecność w sądzie jest niezbędna. Zalecenia zakrywania nosa i ust przez wszystkich w budynku, wietrzenie sal nie rzadziej niż co godzinę. Obostrzenia dotyczące toalet i dezynfekowanie ich co najmniej co dwie godziny - to rekomendacje Ministerstwa Sprawiedliwości dla sądów, do których dotarło Prawo.pl.

Na te zalecenia czekają prezesi sądów, sędziowie i pracownicy sądów. O tym, że są przygotowywane, mówiła Prawo.pl wiceminister sprawiedliwości Anna Dalkowska. Podkreślała, że ich głównym założeniem jest zapewnienie bezpieczeństwa osobom, które będą uczestniczyły w rozprawach. Zastrzegała równocześnie, że to co zostanie wdrożone i organizacja pracy w sądach, należą do kompetencji prezesów sądów.

Jak informuje MS, wytyczne były opracowane z uwzględnieniem opinii Głównego Inspektora Sanitarnego. 

Wstęp do sądu z ograniczeniami i z własnym długopisem

Z zaleceń wynika m.in., że ma być - w miarę możliwości - ograniczana liczba osób przebywających w budynku. W zaleceniach nie pada określenie publiczność, ale wynika z nich, że w pomieszczeniach, w których odbywają się rozprawy lub przyjmowani są interesanci, nie powinny przebywać "osoby postronne, inne niż te niezbędne do przeprowadzenia sprawy".

Zgodnie z rekomendacjami MS, do sądów nie mogą wchodzić i nie mogą uczestniczyć w rozprawach osoby z objawami chorobowymi, chore, które przebywają z kimś kto jest poddany kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, albo jeśli sami są objęci kwarantanną czy izolacją.

Ponadto każdy - jeśli jest to możliwe - powinien korzystać z własnych, niezbędnych, przyborów lub przedmiotów. Chodzi zarówno o długopisy jak i komputery. Przedmioty, które używane są wspólnie, jeżeli nie są to materiały jednorazowe, mają być poddawane systematycznej dezynfekcji. "Swoich" - jak zaleca MS - nie powinno się pożyczać innym osobom.

W sądach w maskach i bez...przekąsek

MS zaleca, że na terenie sądów (w całym budynku) powinna obowiązywać zasada zakrywania ust i nosa i to nie tylko dla interesantów, ale i pracowników sądów i każdego uczestnika rozprawy. Jeżeli natomiast z jakiegoś powodu konieczne jest zdjęcie maski, musi być zachowany 2-metrowy odstęp.

Rekomendowane jest również wyłączenie z użytku przestrzeni samoobsługowych, w tym samoobsługowych śluz wejściowych, czytników linii papilarnych lub biometrycznych. Nie powinny być też czynne automaty vendingowe - czyli automaty z przekąskami i napojami.

Przed salą i na sali 2 metry odstępu

Duże część zaleceń dotyczy oczywiście sal sądowych. I tak czekając na wejście na salę strony, świadkowie, pełnomocnicy powinni mieć zakryte usta i nosy i zachowywać odstęp 2 metrów. Na samą salę rozpraw powinna móc wejść jedynie osoba z osłoniętymi ustami i nosem - w maseczce jednorazowej lub wielokrotnego użytku. Resort dopuszcza też przyłbice w przypadku tych, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą nosić masek. Taką osłonę można będzie zdjąć w sytuacji gdy tak zarządzi prowadzący rozprawę (szczególnie w celu potwierdzenia tożsamości).

Przy wejściu do wszystkich pomieszczeń - zgodnie z rekomendacjami - mają być płyny do dezynfekcji rąk i informacje o obligatoryjnym korzystaniu z nich przez wszystkie wchodzące osoby. Plus instrukcja jak z nich korzystać. Zresztą każdy kto wejdzie do sądu - jak zaleca MS - powinien zostać poinformowany o zagrożeniach dotyczących koronawirusa, sposobach im zapobiegania. Sądy powinny udostępnić telefony do stacji sanitarno-epidemiologicznych, najbliższego oddziału zakaźnego, ewentualnie służb medycznych.

Miejsca na salach mają być tak zorganizowane, by między siedzącymi również zachować dystans 2 metrów i to w każdym kierunku. - Jeśli nie jest to możliwe ze względu na liczbę osób, należy zapewnić większą salę lub maksymalnie zmniejszyć liczbę osób, które muszą na niej być - wynika z rekomendacji.

Takie obostrzenia są zresztą w niektórych sądach wprowadzane. W warszawskich sędziowie przygotowujący się do rozpraw informują dyrektorów o liczbie osób, które będą w nich uczestniczyć, a to jest podstawą wyznaczenia odpowiedniej sali. Kolejną kwestią - która w tych zaleceniach się nie znalazła, a w sądach jest stosowana, jest montowane przy stołach sędziowskich, ale też - w części sądów - chroniące strony i świadków, szyby pleksi. 

Co istotne, w czasie przerwy ma być możliwe opuszczenie budynku, ale - tylko pod warunkiem, że "zapewniona jest odpowiednia przestrzeń umożliwiająca zachowanie dystansu społecznego, wynoszącego 2 metry od drugiej osoby" .  

Wietrzenie, dezynfekcja, wietrzenie

Ministerstwo zaleca by często i regularnie dezynfekowano w sądach wszystkie klamki, uchwyty i powierzchnie często dotykane. Z kolei wszystkie pomieszczenia mają być regularnie wietrzone, w przypadku sali przed każdą rozprawą i nie rzadziej niż co godzinę w trakcie rozprawy.

Odradza się też używanie w sądach klimatyzacji. A jeśli obiekt jest w nią wyposażony - jak zapisano - zaleca się utrzymanie rygorystycznych zasad w zakresie wysokiej krotności wymiany powietrza w obiekcie poprzez doprowadzenie do niego, w miarę możliwości technicznych, głównie świeżego, atmosferycznego i odpowiednio uzdatnionego, z możliwie jak najmniejszym dodatkiem, powietrza z systemu cyrkulacji. Zużyte ma być usuwane na zewnątrz budynku.

Duży nacisk kładziony jest na toalety. Zresztą wielokrotnie i sędziowie i pracownicy sądów wskazywali, że to one mogą być problemem jeśli chodzi o możliwość zakażenia. Zgodnie z zaleceniami mają być na bieżącą dezynfekowane, nie rzadziej niż co 2 godziny. Ma być też ograniczona liczba osób, które z nich korzystają w tym samym czasie - do 1 na dwie kabiny.

Z kolei w pomieszczeniach higieniczno - sanitarnych zaleca się wywieszenie instrukcji prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem odkażającym instrukcji prawidłowej dezynfekcji rąk.

Pobrane z prawo.pl

  • Aktualności
Script logo
Script logo
Do góry