Wiceprezes KRRP: wprowadzić przymus adwokacki w okręgu

  • Wiceprezes KRRP: wprowadzić przymus adwokacki w okręgu

    Wiceprezes KRRP: wprowadzić przymus adwokacki w okręgu

Przymus adwokacko-radcowski powinien stanowić rozwiązanie systemowe i powinien być wprowadzony w postępowaniu przed sądem okręgowym, niezależnie od tego, czy działa jako sąd pierwszej czy drugiej instancji - pisze prof. Arkadiusz Bereza.

Propozycję taką wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych i wykładowca na UMCS w Lublinie sformułował w artykule opublikowanym w "Rzeczpospolitej".

Jego zdaniem koncepcja zakładałaby wprowadzenie przymusu adwokacko-radcowskiego w postępowaniach w sprawach gospodarczych, jako przywracanego rodzaju postępowania odrębnego, a później – jeżeli nie będzie szczególnych przeszkód – w innych sprawach. - Jest to dobra droga, która doprowadzić może także do spopularyzowania korzyści, jakie płyną ze współpracy z osobami profesjonalnie świadczącymi pomoc prawną - pisze prof. Bereza.

Jak twierdzi, przeciętny Kowalski ma problem ze sformułowaniem żądań w pozwie i składaniem środków odwoławczych. Opieka prawna należy więc do jego podstawowych potrzeb (…). Występując bez pełnomocnika, ma problem z precyzyjnym formułowaniem żądań, wnoszeniem właściwych opłat od pism procesowych, terminowym wykonaniem zobowiązań nałożonych przez sąd i składaniem środków odwoławczych, załączaniem odpowiedniej ilości odpisów pism etc (…).

Zdaniem prof. Berezy wprowadzenie przymusu adwokackiego przełożyłoby się m.in. na lepszą komunikację na sali rozpraw i szybkość postępowań. 

  • Aktualności
Script logo
Script logo
Do góry