Upadłość konsumencka

  • Ogłoszenie upadłości konsumenckiej

    Ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Upadłość konsumencka jest nową regulacją dla osób posiadających zobowiązania wobec banku, firm windykacyjnych, dostawców mediów, których nie są już w stanie uregulować. Regulacja ta umożliwia pozbycie się zadłużenia, zwolnienie rachunku bankowego przez komornika i firmy windykacyjne.

Upadłość konsumencką może ogłosić osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej. Podobnie jak osoba prowadząca działalność gospodarczą taka osoba może złożyć wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego. 

Procedura upadłości konsumenckiej polega na likwidacji majątku dłużnika, ustalenie terminu spłaty zobowiązań oraz umorzenie części niespłaconych zobowiązań. 

W sierpniu 2014 roku zmieniły się przepisy dotyczące ogłoszenia upadłości konsumenckiej przez osobę fizyczną. Z możliwości ogłoszenia upadłości konsumenckiej nie mogą skorzystać obecnie tylko osoby, które w sposób umyślny lub wyraźnego niedbalstwa doprowadziły do swojej niewypłacalności. Po zmianach przepisów dłużnik nie musi obecnie posiadać majątku służącego na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego. Obecnie koszty te pokrywa Skarb Państwa.

Nowe przepisy dają również możliwość dogadania się z wierzycielami w kwestii spłaty zobowiązań bez utraty całego posiadanego majątku.

  • Aktualności
Script logo
Script logo
Do góry