Sprawy rozwodowe

  • Sprawy rozwodowe

    Sprawy rozwodowe

Decyzje o rozwodzie są decyzjami trudnymi, które mogą oddziaływać na człowieka na wiele następnych lat. Dla każdej ze stron decyzja o rozwodzie wiąże się z ważnymi zmianami w życiu co powodować może ogromny stres i wiele obaw. W tym trudnym dla małżonków momencie duże znaczenie ma doświadczenie oraz wiedza jaką posiada adwokat prowadzący sprawę rozwodową.

Jako wieloletni adwokat od rozwodów pomagam byłym małżonkom w osiągnięciu porozumienia w sprawach trudnych oraz spornych jak ustanowienie opieki i kontaktu z dzieckiem, podziale majątku, ustaleniu alimentów a także pomagam w orzeczeniu winy o rozpadzie małżeństwa. 

Samo złożenie pozwu rozwodowego to jedna z najtrudniejszych decyzji jaką musimy podjąć a która jest dopiero początkiem drogi do rozwodu z partnerem.

Prowadząc sprawę rozwodową sporządzamy pozwy oraz niezbędne pisma reprezentując stronę przed Sądem.

Polskie prawo stanowi, że przesłanką dającą możliwość zakończenia małżeństwa jest trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Rozkład pożycia małżeńskiego następuje w momencie ustania stosunków w trzech sferach: uczuciowej, fizycznej oraz gospodarczej. Naszym zadaniem jest to, aby przed Sądem powyższy rozpad małżeństwa udowodnić.

  • Aktualności
Script logo
Script logo
Do góry