SN: Pozycja asesora przed zatwierdzeniem go przez KRS bliższa sędziego

  • SN: Pozycja asesora przed zatwierdzeniem go przez KRS bliższa sędziego

    SN: Pozycja asesora przed zatwierdzeniem go przez KRS bliższa sędziego

Na postanowienie w sprawie odmowy zwolnienie od kosztów sądowych wydane przez asesora sądowego przysługuje odwołanie do sądu drugiej instancji - taką uchwałę podjął w czwartek Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej.

Problem dotyczy setek takich spraw w całej Polsce i asesorów, którzy znaleźli się na liście ministra sprawiedliwości przedstawionych Krajowej Radzie Sądownictwa do nominacji. Obejmuje więc okres do mementu rozstrzygnięcia przez Radę: zgody albo wyrażenia sprzeciwu lub nie uwzględnienia sprzeciwu przez sąd.
Sąd Najwyższy udzielił odpowiedzi na pytanie Sądu Rejonowego w Poznaniu dla dzielnicy Grunwald -Jeżyce:

Czy na postanowienie w sprawie odmowy zwolnienie od kosztów sądowych wydane przez asesora sądowego, który nie pełni obowiązków sędziego, przysługuje skarga jak na orzeczenie referendarza sądowego?
Jak wyjaśniała sędzia Agnieszka Piotrowska status asesora zaakceptowanego przez ministra sprawiedliwości, któremu jeszcze nie powierzono obowiązków sędziego jest zbliżony bardziej do pozycji sędziego, niż do pozycji referendarza.
Asesor bez obowiązków sędziego wykonuje działania z zakresu ochrony prawnej, a nie orzekania.
- Tylko wyjątkowo i ostrożnie można stosować te analogie, aby urzeczywistnić gwarancje procesowe stron - powiedziała sędzia Piotrowska.

Sygnatura akt III CZP 10/18, uchwała trzech sędziów SN z 26 lipca 2018 r.

Pobrane z lex.pl

  • Aktualności
Script logo
Script logo
Do góry