Prezes Sądu stworzy listę obrońców z urzędu

  • Lista obrońców z urzędu

    Lista obrońców z urzędu

Listy obrońców z urzędu będą prowadzić prezesi sądów na podstawie danych przekazanych przez prawnicze samorządy. Regulacje w tej sprawie przygotował resort sprawiedliwości.

Po obowiązujących od lipca 2015 r. zmianach w procedurze karnej każdy ma mieć prawo do obrońcy z urzędu. Prezesi będą prowadzić listy adwokatów i radców prawnych, z których pomocy będą mogli skorzystać oskarżeni. Każda lista podzielona będzie na dwa działy - w części A znajdą się nazwiska radców i adwokatów, którzy zgłoszą chęć prowadzenia urzędówek. Jeżeli jednak takich zabraknie, sąd sięgnie do części B obejmującej dane wszystkich adwokatów i radców zamieszkałych lub działających w obrębie jego właściwości.

Nowe listy będą tworzone co roku na podstawie informacji przekazanych przez okręgowe izby radców prawnych i okręgowe rady adwokackie. Rozporządzenie ma wejść w życie razem z nowelizacją KPK - 1 lipca 2015 r.

Pobrane z www.kancelaria.lex.pl.

  • Aktualności
Script logo
Script logo
Do góry