Podział majątków

  • Podział majątku

    Podział majątku

Podział majątku zazwyczaj następuje po rozwodzie małżeństwa, które to przez lata wspólnego egzystowania nabyło wspólny majątek taki jak np. dom, mieszkanie, działka, firma lub dobra ruchome. 

W momencie dojścia do rozwodu należy dokonać podziału majątku, który przez lata wspólnie wypracowali małżonkowie. Jednak nie jest to takie łatwe i często wiąże się z pokrzywdzeniem, którego z byłych małżonków.

Sprawy związane z podziałem majątku są sprawami często czasochłonnymi oraz skomplikowanymi, szczególnie jeżeli byli małżonkowie nie mogę dogadać się co do własności poszczególnych dobór i ciągle jeszcze próbują sobie udowodnić wzajemną winę rozpadu małżeństwa.

Nasza Kancelarii zawsze próbuje sprawę podziału majątku rozwiązać za pomocą umowy lub ugody między rozwiedzionymi osobami. W przypadku niemożliwości dojścia do porozumienia byłych partnerów występujemy z wnioskiem do Sądu o ostateczny podział majątku.

  • Aktualności
Script logo
Script logo
Do góry