Obsługa przedsiębiorców

  • Obsługa prawna firm

    Obsługa prawna firm

Kancelaria prowadzi również stałą obsługę osób prowadzących działalność gospodarczą, spółek jawnych, spółek komandytowych, komandytowi-akcyjnych a także kapitałowych.

Obsługa firm obejmuje pomoc prawną na najwyższym poziomie.

Udzielamy również pomocy w zakresie zakładania oraz obsługi stowarzyszeń i fundacji.

  • Aktualności
Script logo
Script logo
Do góry