Obsługa klientów indywidualnych

Prawo rodzinne:

 • rozwody i separacje,
 • podział majątku rodzinnego,
 • alimenty oraz kontakty z dzieckiem,
 • adopcja,
 • umowy majątkowe,
 • ograniczenie oraz pozbawienie władzy rodzicielskiej,
 • ubezwłasnowolnienie,
 • przemoc domowa.

Prawo cywilne:

 • prawo spadkowe (zachowek, nabycie spadku, wydziedziczenie, odpowiedzialność za długi w spadku itp.)
 • prawo rzeczowe (zasiedzenie, podział majątku, użytkowanie wieczyste, przywrócenie posiadania itp.)
 • prawo zobowiązań (odszkodowania, sprawy o zapłatę, umowy sprzedaży, umowy najmu i dzierżawy itp.)

Prawo pracy:

 • niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę,
 • sprawy o zapłatę wynagrodzenia za wykonaną pracę, za nadgodziny,
 • roszczenia o odprawę,
 • sprawy o przywrócenie do pracy,
 • odszkodowania za niezgodne z prawem umowy o pracę,
 • odszkodowanie za wypadek w pracy.

Prawo administracyjne:

 • odwołania,
 • wznowienie postępowania,
 • stwierdzenie nieważności decyzji,
 • wniosek o wznowienie postępowania,
 • skargi na bezczynność i przewlekłość postępowania,
 • reprezentowanie przed organami oraz sądami administracyjnymi.

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego, mailowego bądź wizytę w naszej Kancelarii w Gorzowie. Serdecznie zapraszamy.

 • Aktualności
Script logo
Script logo
Do góry