Niewielkie zmiany w radcowskiej etyce

  • Zmiany w radcowskiej etyce

    Zmiany w radcowskiej etyce

W radcowskim kodeksie etycznym nie będzie zmian dotyczących success fee, ograniczenia tajemnicy ani prawa do płatnego pośrednictwa. Będą natomiast zmiany związane nadaniem radcom prawnym prawa do prowadzenia obron karnych.

Nad nowym kodeksem etyki obradował Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Radców Prawnych. Zjazd przyjął dokument w nowej redakcji. Pojawiły się w nim m.in. odniesienia do funkcji obrońcy, jaką osoby wykonujące ten zawód będą mogły pełnić od 1 lipca 2015 r. Określono także zasady informowania o wykonywaniu zawodu, pozyskiwania klientów i wykonywania czynności zawodowych drogą elektroniczną. Określono m.in., że radca nie powinien korzystać z drogi elektronicznej w sposób anonimowy lub na rzecz osób, których nie można jednoznacznie zidentyfikować jako konkretnych klientów lub odbiorców. Zakazane jest także inspirowanie osób trzecich i płacenie im za wpisywanie negatywnych lub pozytywnych opinii w sieci.

Przyjęty przez zjazd kodeks to żadna nowa, rewolucyjna jakość, ale bezpieczna, pragmatyczna regulacja. Nie wnosi ona istotnych zmian w zakresie wykonywania zawodu, a przede wszystkim nie pogarsza naszych relacji z klientami – ocenia cytowany przez "Dziennik Gazete Prawną" Arkadiusz Koper, wicedziekan warszawskiej izby radcowskiej.

Informację o tym, w jakim kształcie został uchwalony nowy kodeks etyczny radców prawnych, z zadowoleniem przyjęli też adwokaci. Przed zjazdem ostro krytykowali przede wszystkim propozycję osłabienia ochrony tajemnic klienta oraz zezwolenie na korzystanie z pośrednictwa w pozyskiwaniu klientów.

Przyjęty dokument jest dobry zarówno dla rynku usług prawniczych, jak i całego wymiaru sprawiedliwości. Stanowi dowód na to, że przeważająca większość środowiska radcowskiego traktuje swoje obowiązki zawodowe w kategoriach zawodu zaufania publicznego. Cieszę się, że nasi koledzy zdecydowali się nie obniżać profesjonalnych standardów dla wymiernych korzyści finansowych – podkreśla w wypowiedzi dla "DGP" Rafał Dębowski, członek Naczelnej Rady Adwokackiej.

Pobrane z www.kancelaria.lex.pl.

  • Aktualności
Script logo
Script logo
Do góry