Losowanie spraw ruszyło tylko częściowo

  • Losowanie spraw ruszyło tylko częściowo

    Losowanie spraw ruszyło tylko częściowo

Uruchomiony przez Ministerstwo Sprawiedliwości system losowania spraw dla sędziów uruchomiony został od wtorku 2 stycznia, ale na razie tylko część sądów wprowadziła do niego dane, a tylko nieliczne otrzymały zwrotnie wyniki losowania. Ale w kolejnych dniach ten ruch powinien się zwiększać. MS twierdzi, że wszystko działa prawidłowo.

O pełnej gotowości systemu do pracy mówili we wtorek przedstawiciele resortu. - Po przeprowadzonym wcześniej pilotażu dziś system rusza i po raz pierwszy dokona losowego podziału spraw pomiędzy sędziów w tych sądach, które on teraz obejmuje - powiedział we wtorek rzecznik MS Jan Kanthak. Jak dodał, zespół obsługujący system potwierdził jego gotowość do skutecznego działania.

Zgodnie z planem resortu we wtorek do końca dnia sądy miały do systemu wprowadzić sprawy, które do nich wpłynęły, a następnego dnia rano miały otrzymać wyniki losowania.

Lex.pl udało się w kilku sądach potwierdzić, że system działa, były natomiast problemy ze znalezieniem przykładu przeprowadzenia całej operacji. – Nasi pracownicy logowali się w systemie i sprawdzili, że można już tam sprawy wprowadzać. Jednak nie wprowadzili jeszcze żadnej, ponieważ we wtorek sąd był nieczynny (wolne za Święto Trzech Króli), a w środę nie wpłynęły jeszcze takie sprawy, które powinny być wprowadzone do systemu – poinformowano w sekretariacie Sądu Rejonowego w Zielonej Górze.

Pracował natomiast we wtorek zielonogórski Sąd Okręgowy. Jednak jak poinformowała jego rzeczniczka sędzia Diana Książek-Pęciak, pierwsze sprawy do systemu wprowadzone zostały dopiero w środę. Jak mówiła, dotyczyło to wydziału karnego, a z innych wydziałów sprawy będą wprowadzane w kolejnych dniach. Zwróciła uwagę, że rozporządzenie w tej sprawie daje sądom cztery od daty wpływu sprawy na wprowadzenie jej do systemu.

Wolny dzień miał natomiast we wtorek Sąd Okręgowy w sąsiednim Gorzowie. Wolne miały też we wtorek sądy okręgu warszawsko-praskiego, więc jak zadeklarował jego rzecznik Marcin Kołakowski, pierwsze sprawy z okręgu i rejonów były wprowadzane dopiero w środę wieczorem.

Także dopiero w środę wieczorem pierwsze sprawy wpisane zostały do systemu w Sądzie Okręgowym w Suwałkach, w Sądzie Okręgowym w Krośnie, w Sądzie Okręgowym w Kielcach i w Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie oraz w całym okręgu łódzkim, gdzie wszystkie sądy miały we wtorek wolny dzień.

Sąd Okręgowy w Tarnowie wprawdzie pracował w pierwszym dniu roboczym tego roku, ale we wtorek żadnych spraw do systemu stamtąd jeszcze nie wprowadzono. Jak poinformował rzecznik Tomasz Kozioł, nastąpi to dopiero w czwartek. Jak mówił w wydziałach karnym i cywilnym są już takie sprawy do wprowadzenia, a w wydziale pracy i ubezpieczeń społecznych jeszcze żadna sprawa w tym roku nie wpłynęła.

Bardziej skutecznie nowy mechanizm zadziałał w Olsztynie. Jak poinformował rzecznik Sądu Okręgowego Olgierd Dąbrowski-Żegalski, zarówno w tym sądzie jak i w olsztyńskim Sądzie Rejowym pierwsze sprawy zostały wprowadzone do systemu we wtorek po południu i w środę rano wróciły do tych sądów wyniki losowania. Poinformował jednak, że były kłopoty z wydrukami tych decyzji, co jest teraz przedmiotem wyjaśniania, gdzie wystąpił ten techniczny problem.

O skutecznym przeprowadzeniu operacji poinformował też rzecznik Sądu Okręgowego w Łodzi sędzia Paweł Urbaniak. Tam pierwsze sprawy zostały wprowadzone do systemu w środę po południu i w czwartek rano poszczególne wydziały otrzymały wyniki losowania. Jak jedna podkreśla sędzia Urbaniak, tych spraw nie było jeszcze dużo, bo to to początek roku, a wczesniej były święta.

System zadziałał także w Sądzie Okręgowym w Kielcach. - System losowania spraw działa. Na przykład w moim wydziale orzeczniczym tj. I Wydziale Cywilnym w środę 3 stycznia przesłane zostały dane spraw (sygnatura, symbol) i w tym samym dniu odbyło się losowanie i otrzymaliśmy wyniki - poinformowła sędzia Monika Gądek-Tamborska, rzecznik prasowy ds cywilnych.

Obowiązek wprowadzenia zasady losowego podziału spraw wprowadziła obowiązująca od 12 sierpnia 2017 roku nowelizacja ustawy o ustroju sądów powszechnych. Dla stosowania programu w Ministerstwie Sprawiedliwości stworzony został specjalny centralny system informatyczny. każdego dnia, wraz z napływem spraw do sądu są one wprowadzane przez uprawnione osoby do centralnej bazy. Po godzinach pracy sądu, o tej samej porze w całym kraju, automatycznie rozpoczyna się losowanie. Według deklaracji twórców systemu, kolejno „zajmuje się” on każdym wydziałem w 374 sądach w Polsce i dokonuje przydziału wprowadzonych spraw. Cała operacja w każdym wydziale sądu trwa kilka sekund, bez jakiejkolwiek ingerencji. Jak twierdzą twórcy systemu, losowania w żaden sposób nie będzie można przyśpieszyć ani opóźnić. Następnego dnia wynik, w postaci raportu o przydzieleniu sędziego do danej sprawy, zostanie wydrukowany i włożony do akt.

Jak jednak wynika z zebranych informacji, system nie miał jeszcze szansy na pracę pełną parą. Czas jego próby nastąpi prawdopodobnie w końcu tego tygodnia, gdy miną już wynikające z rozporządzenia 4 dni i wszystkie sądy będą na bieżąco wprowadzać wpływające do nich sprawy do centralnej bazy i następnego dnia odbierać wyniki losowania.

Rzecznik Ministerstwa Sprawiedliwości Jan Kanthak powiedział w środę po południu Lex.pl, że system w nocy z wtorku na środę zadziałał prawidłowo i zgodnie z oczekiwaniami jego twórców. Nie umiał jednak podać danych o liczbie spraw wprowadzonych do niego przez sądy. Ale obiecał sprawdzić to i podać dane po kolejnej nocy pracy systemu.

Pobrane z lex.pl

  • Aktualności
Script logo
Script logo
Do góry