KRS: adwokaci i radcowie będą pracować za mniej niż 12 zł na godzinę

  • KRS: adwokaci i radcowie będą pracować za mniej niż 12 zł na godzinę

    KRS: adwokaci i radcowie będą pracować za mniej niż 12 zł na godzinę

Krajowa Rada Sądownictwa negatywnie oceniła propozycję obniżenie opłat za czynności adwokackie i radców prawnych. Rada kwestionuje m.in. automatyzm przy ustalaniu wysokości opłat, a także stwierdza, że proponowane stawki są za niskie i oderwane od realiów rynkowych.

KRS wydała w ubiegłym tygodniu opinię w odniesieniu do trzech projektów przygotowanych w Ministerstwie Sprawiedliwości: w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu; w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu; zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie; zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za czynności radców prawnych.

Nie ten adresat świadczenia

Zdaniem KRS uzasadnienia opiniowanych projektów rozporządzeń oparte zostały na błędnych założeniach, że koszty adwokackie lub radcowskie przysługują pełnomocnikowi procesowemu. - W rzeczywistości sąd zasądza koszty procesu (w tym także koszty zastępstwa procesowego) na rzecz strony wygrywającej sprawę sądową, a nie jej pełnomocnika. Ich wysokość powinna więc zostać ustalona na poziomie, który zagwarantuje stronie wygrywającej zwrot poniesionych wydatków co najmniej w „godziwej” wysokości – czytamy w opinii. Według jej autorów obecnie projektowane stawki wynagrodzenia minimalnego za czynności adwokatów i radców prawnych zdecydowanie gwarancji takiej nie przewidują, a wręcz stwarzają uprzywilejowaną sytuację prawną dla strony przegrywającej, która swoim zachowaniem doprowadziła do konieczności wszczęcia i prowadzenia postępowania sądowego lub ewentualnie sama wystąpiła z nieuzasadnionymi żądaniami.

Sąd może decydować o obciążeniu kosztami

Autorzy opinii zauważają też, że minister sprawiedliwości pomija okoliczność, że sąd zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego w szczególnie uzasadnionych przypadkach może obciążyć stronę przegrywającą tylko częściowo kosztami procesu albo nie obciążać jej w ogóle tymi kosztami, co w ocenie Rady stanowi wystarczającą gwarancję konstytucyjnego prawa jednostki do sądu. Sąd posiada także inne możliwości elastycznego rozdzielania kosztów procesu w wyjątkowych przypadkach, np. zasądzenia na rzecz strony pozwanej, która przegrywa proces kosztów procesu w sytuacji, gdy nie dała podstaw do wytoczenia powództwa i uznała powództwo przy pierwszej czynności procesowej.

Pobrane z lex.pl.

  • Aktualności
Script logo
Script logo
Do góry