Kodeks postępowania cywilnego znów do zmiany

  • Kodeks postępowania cywilnego znów do zmiany

    Kodeks postępowania cywilnego znów do zmiany

Przepisy o nakazach zapłaty muszą zostać uelastycznione tak, by dłużnik mógł w większym stopniu samodzielnie decydować o swoich działaniach. Twierdzą tak jednomyślnie Ministerstwo Sprawiedliwości, PiS, Kukiz’15 i SN.

Jak informuje Dziennik Gazeta Prawna posłowie Kukiz '15 proponują nowelizację kodeksu postępowania cywilnego. Chcą między innymi, by do art. 505 (36) dodać paragraf mówiący, że w razie prawidłowego wniesienia sprzeciwu jedynie co do części rozstrzygnięcia nakaz zapłaty traci moc jedynie w stosunku do tej części, co do której sprzeciw został skutecznie wniesiony. Mówiąc prościej: propozycja przewiduje, że dłużnik będzie mógł powiedzieć: „Prawdą jest, że jestem dłużny, ale nie aż tyle, ile wskazał wierzyciel”. I część wierzytelności od razu po otrzymaniu orzeczenia spłacić, a jedynie o część się procesować.

Odpowiedzialne za ocenę projektu Ministerstwo Sprawiedliwości nie będzie się jego uchwaleniu sprzeciwiało - dodaje Gazeta.

Pobrane z lex.pl

  • Aktualności
Script logo
Script logo
Do góry