Jak stwierdzić czy ktoś umyślnie lub nieumyślnie zgłasza upadłość?

  • Jak stwierdzić czy ktoś umyślnie lub nieumyślnie zgłasza upadłość?

    Jak stwierdzić czy ktoś umyślnie lub nieumyślnie zgłasza upadłość?

Pytanie użytkownika Facebooka:

"Jak stwierdzić czy ktoś umyślnie lub nieumyślnie zgłasza upadłość? Więc prawo znów jest dla nieprzewidujących a skarb Państwa ponosi koszty. Znów cierpią uczciwi i przewidujący."

Odpowiedź:

Witam Panią.

Domyślam się, że pisze Pani z punktu widzenia wierzyciela, którego dłużnik nie dość że nie zapłacił dobrowolnie długu, to jeszcze domaga się umorzenia swoich zobowiązań poprzez instytucję upadłości konsumenckiej.

Złożenie wniosku o upadłość konsumencką musi być świadomą decyzją, podobnie jak i zaciąganie kredytów czy innego rodzaju zobowiązań. Jednakże jak to w życiu - nie zawsze możemy przewidzieć takie sytuacje jak - utratę pracy, czy ciężką chorobę uniemożliwiającą jej wykonywanie.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej obwarowane jest szeregiem warunków. Podstawowym jest wykazanie, iż sytuacja niewypłacalności po stronie dłużnika nie została spowodowana jego zawinionym działaniem. W sytuacji kiedy Sąd dojdzie do przekonania, iż dłużnik z własnej winy w sposób świadomy doprowadził do swojej niewypłacalności (zaciągał zobowiązania wiedząc, iż nie będzie w stanie ich spłacać) lub zwiększył jej stopień (mając już zadłużenia, zaciągał kolejne) – oddali wniosek o upadłość konsumencką.

Powyższa odpowiedź nie wyczerpuję oczywiście zagadnienia poruszonego przez Panią. Jednakże chciałabym Panią uspokoić, iż Sądy ogłaszają upadłość konsumencką w stosunku do osób, które znalazły się w niekorzystnej sytuacji w sposób nie zawiniony. Obrazując powyższe chodzi o takie sytuacje, kiedy dłużnik z przyczyn losowych, niezależnych od siebie, utracił możliwości finansowe do ich regulowania.

Ponadto wskazać należy, iż ogłoszenie upadłość nie jest równoznaczne z umorzeniem wszystkich zobowiązań dłużnika w całości. W toku postępowania likwiduję się bowiem majątek upadłego, często Sądy nakładają obowiązek podjęcia pracy, tak aby dłużnik w jak najwyższym stopniu zaspokoił wierzycieli.

Ale to temat na inną dyskusję.

  • Aktualności
Script logo
Script logo
Do góry