Dozór elektroniczny będzie częściej stosowany

  • Dozór elektroniczny będzie częściej stosowany

    Dozór elektroniczny będzie częściej stosowany

Resort sprawiedliwości chce by dozór elektroniczny mógł być stosowany przy karach pozbawienia wolności do 1,5 roku więzienia - dowiedziało się Prawo.pl. Projekt ma trafić do konsultacji już na początku przyszłego roku. Dodatkowe sześć miesięcy ma - według szacunków ministerstwa - zwiększyć liczbę skazanych w elektronicznych obrączkach o ponad 9 tysięcy

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, zawartymi w kodeksie karnym wykonawczym, sąd penitencjarny może zgodzić się na zastosowanie Systemu Dozoru Elektronicznego, jeśli kara pozbawienie wolności orzeczona wobec skazanego nie przekracza 1 roku, skazany posiada określone miejsce stałego pobytu oraz zgodę osób pełnoletnich, wspólnie z nim zamieszkujących, nie ma przeszkód technicznych ani okoliczności przemawiających za osadzonych skazanego w zakładzie karnym

Zezwolenie na odbywanie kary pozbawienia wolności w SDE może być udzielone również skazanemu, wobec którego orzeczono zastępczą karę pozbawienia wolności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

Po pierwsze podwyższenie progu kary

Głównym założeniem trwających prac jest podwyższenie progu kary, przy którym będzie możliwe stosowania SDE do roku i sześciu miesięcy. Według rozmówców portalu Prawo.pl rozważano próg na poziomie 2 lat pozbawienia wolności - na tym etapie prac zdecydowano się jednak na pierwszą wersję.

- Pracujemy nad zmianami. Trwa dyskusja. Te sześć dodatkowych miesięcy daje nam 9 700 skazanych więcej w Systemie Dozoru Elektronicznego - potwierdza w rozmowie z Prawo.pl dyrektor Biura Dozoru Elektronicznego Służby Więziennej gen. Paweł Nasiłowski.

Przerwa w karze? - także w obrączce

Planowane jest też, by dozór elektroniczny był stosowany w przypadku więźniów, którzy ze względów medycznych, mają przerwę w karze i opuścili więzienie. Służba Więzienna postuluje go też w przypadku przepustek losowych - np. uczestnictwa więźnia w pogrzebie członka rodziny.

- I to byłoby bardzo dobre rozwiązanie. Jest zresztą stosowane w innych krajach. Przykładowo śmierć rodzica więźnia - konwój w takiej sytuacji jest i kosztowny i mało humanitarny. Dozór elektroniczny daje możliwość wystarczającej kontroli - dodaje Nasiłowski.

Podobnie ma być w przypadku więźniów, którzy pracują poza zakładami karnymi. Rozważane jest, by także w takich sytuacjach, gdy istnieje ryzyko prób ucieczki, były stosowane obrączki elektroniczne.

Dyskusja trwa też nad tym - jak mówią rozmówcy Prawo.pl - by SDE mógł być wykorzystywany jako dodatkowe zabezpieczenie obok kaucji i zakazu opuszczania kraju.

  • Aktualności
Script logo
Script logo
Do góry