Alimenty

  • Alimenty

    Alimenty

Alimenty w powszechnym rozumieniu uważane są jako środki na utrzymanie byłego małżonka, dziecka lub dzieci.

Zazwyczaj spory alimentacyjne poprzedzone są rozwodem małżeństwa, które posiada dziecko lub dzieci. Często jednej ze stron, która została zobowiązana przez Sąd do płacenia alimentów, nie odpowiada ich wysokość natomiast strona, która domaga się alimentów uważa je za zbyt niskie, nie wystarczająco pokrywające koszty związane z utrzymaniem i wychowaniem dziecka lub dzieci.

Alimenty często nie tylko należą się za wychowywanie dziecka lub dzieci, ale także są zobowiązaniem pomiędzy byłymi małżonkami, gwarantującymi utrzymanie dotychczasowego poziomu życia w przypadku orzeczenia winy jednej ze stron.

Nasza Kancelaria zajmuje się żądaniem przed Sądami alimentów dla małżonka oraz dzieci przebywających pod jego lub jej opieką. Negocjujemy w imieniu osoby starającej się o alimenty ich wysokość a także pomagamy ustalić i uregulować kontakt rodzica z dzieckiem lub dziećmi.

Często bywa tak, że przyznanie alimentów to początek drogi do ich fizycznego otrzymania. Kolejnym etapem, którym również nasza Kancelaria pomagam jest skuteczne wyegzekwowanie nałożonych alimentów.

 

  • Aktualności
Script logo
Script logo
Do góry