Adwokatura zaskarżyła do TK dopuszczenie radców prawnych do obron ws. karnych

  • Adwokatura zaskarżyła do TK

    Adwokatura zaskarżyła do TK

Naczelna Rada Adwokacka zaskarżyła w piątek do Trybunału Konstytucyjnego nowelizację Kodeksu postępowania karnego i ustawy o radcach prawnych, która pozwala radcom, niezatrudnionym na etacie, pełnić funkcję obrońców w sprawach karnych.

Nowela prawa, które zmieni zasady prowadzenia procesów karnych i wprowadzi zasadę pełnej kontradyktoryjności (spór toczy oskarżenie z obroną, a sąd jest tylko arbitrem), wejdzie w życie 1 lipca. Nowelizacja zawiera też przepis dopuszczający radców prawnych (niepracujących na etacie) do sprawowania obron karnych. Uchwalono ją z inicjatywy rządu w ub.r. - obecnie trwa okres vacatio legis.

Mocą tej noweli po 1 lipca adwokaci (razem z aplikantami adwokackimi jest ich dziś w Polsce niecałe 20 tysięcy) stracą monopol na sprawowanie funkcji obrońców w procesach karnych - uprawnienia takie uzyska część z ponad 47-tysięcznej grupy radców prawnych. Co do zasady mogą oni być zatrudniani na etat przez instytucje i firmy. Radcy, którzy pozostawią sobie choć część etatu, nie będą mogli być obrońcami. Adwokaci - co jest motywowane obowiązkiem zachowania pełnej niezależności - mają ustawowy zakaz zatrudniania się na etat.

NRA zwraca uwagę, że nowe przepisy godzą w zasadę równości, bo radca prawny - w odróżnieniu od adwokata - może łączyć pracę etatową ze świadczeniem pomocy prawnej we wszelkich sprawach - z wyjątkiem występowania w charakterze obrońcy w sprawach o przestępstwa i przestępstwa skarbowe. Zdaniem NRA radykalnie pogarszają też status zawodowy adwokatów specjalizujących się w sprawach o przestępstwa, bo wzrośnie liczba prawników uprawnionych do obrony.

Ponadto - według NRA - nowe przepisy pozbawiają adwokaturę tożsamości wolnego zawodu zaufania publicznego i "zagrażają wykonywaniu zawodu adwokata jako zawodu wolnego". Ustawodawca przekazuje jednej grupie zawodowej (radcom prawnym) wyłącznie uprawnienia innej grupy zawodowej (adwokaci), nie obciążając jej obowiązkami tej drugiej, związanymi z wykonywaniem wolnego zawodu, co w stosunku do adwokatów ma dyskryminacyjny charakter - uważa NRA.

O sukcesie w związku z tą zmianą prawa mówił niedawno prezes Krajowej Izby Radców Prawnych Dariusz Sałajewski. Zapewniał, że radcowie przygotowują się do nowych zadań i będą gotowi do ich wykonywania.

Odkąd resort sprawiedliwości zapowiedział, że zamierza zmienić prawo w kierunku umożliwienia radcom prawnym pełnienia funkcji obrońców osób oskarżonych, palestra protestowała przeciw tym planom. Ostatecznie jednak nie udało jej się ich zablokować, a kolejni ministrowie sprawiedliwości: Jarosław Gowin, Marek Biernacki i Cezary Grabarczyk wskazywali, że taka zmiana będzie miała pozytywne skutki dla obywateli, którzy uzyskają dzięki niej szerszy dostęp do pomocy prawnej w sprawach karnych. Powtarzał to Grabarczyk - który jest adwokatem - życząc obu korporacjom powodzenia.(PAP)

Pobrane z www.kancelaria.lex.pl.

  • Aktualności
Script logo
Script logo
Do góry