Upadłość konsumencka – kto może z niej skorzystać i jak przebiega proces

 • Upadłość konsumencka – kto może z niej skorzystać i jak przebiega proces

  Upadłość konsumencka – kto może z niej skorzystać i jak przebiega proces

Upadłość konsumencka jest rozwiązaniem prawnym, które pozwala osobom fizycznym na oddłużenie się i rozpoczęcie nowego życia finansowego. Proces ten może być skomplikowany, dlatego warto skorzystać z pomocy doświadczonego prawnika. Kancelaria prawna z Gorzowa, prowadzona przez mecenas Justynę Dominiak, specjalizuje się w sprawach upadłości konsumenckiej i oferuje kompleksowe wsparcie na każdym etapie postępowania. Poniżej przedstawiamy, kto może skorzystać z upadłości konsumenckiej i jak przebiega proces.

Kto może skorzystać z upadłości konsumenckiej?

Upadłość konsumencka jest dostępna dla osób fizycznych, które:

 • Nie prowadzą działalności gospodarczej
 • Są niewypłacalne, co oznacza, że nie są w stanie spłacać swoich zobowiązań w terminie

Adwokat z Gorzowa może pomóc w ocenie, czy dana osoba spełnia warunki do ogłoszenia upadłości konsumenckiej oraz doradzić, jakie kroki podjąć, aby skutecznie przeprowadzić proces oddłużenia.

Jak przebiega proces upadłości konsumenckiej?

Proces upadłości konsumenckiej składa się z kilku etapów:

1. Przygotowanie wniosku o upadłość

Pierwszym krokiem jest przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Wniosek ten powinien zawierać:

 • Dane osobowe dłużnika
 • Wykaz majątku (ruchomego i nieruchomego)
 • Spis wierzycieli wraz z wysokością zobowiązań
 • Opis sytuacji finansowej i przyczyn niewypłacalności

Kancelaria z Gorzowa może pomóc w przygotowaniu wniosku oraz zgromadzeniu niezbędnych dokumentów, aby zapewnić jego poprawność i kompletność.

2. Złożenie wniosku do sądu

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej należy złożyć do sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania dłużnika. Sąd analizuje wniosek i, jeśli uzna go za zasadny, ogłasza upadłość konsumencką.

3. Postępowanie upadłościowe

Po ogłoszeniu upadłości, sąd wyznacza syndyka, który zajmuje się zarządzaniem majątkiem dłużnika i przeprowadzeniem procesu likwidacji. Postępowanie upadłościowe obejmuje:

 • Sporządzenie spisu majątku i wierzycieli
 • Likwidację majątku (sprzedaż aktywów)
 • Zaspokojenie wierzycieli z uzyskanych środków

Kancelaria prawna z Gorzowa może reprezentować dłużnika w kontaktach z syndykiem oraz zapewnić wsparcie prawne na każdym etapie postępowania.

4. Ustalenie planu spłat

Jeśli majątek dłużnika nie wystarcza na pokrycie wszystkich zobowiązań, sąd może ustalić plan spłat, który dłużnik będzie realizować przez okres do 36 miesięcy. Plan ten uwzględnia możliwości finansowe dłużnika i jest ustalany w taki sposób, aby nie uniemożliwiał normalnego funkcjonowania.

5. Umorzenie zobowiązań

Po zakończeniu realizacji planu spłat, sąd może umorzyć pozostałe zobowiązania, co oznacza, że dłużnik zostaje całkowicie oddłużony i może rozpocząć nowy etap życia bez ciążących długów.

Jakie są korzyści z ogłoszenia upadłości konsumenckiej?

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej ma wiele korzyści, w tym:

 • Oddłużenie i możliwość rozpoczęcia nowego życia finansowego
 • Zatrzymanie egzekucji komorniczych i windykacji
 • Uregulowanie zobowiązań w sposób uporządkowany i kontrolowany

Adwokat z Gorzowa może doradzić, czy upadłość konsumencka jest odpowiednim rozwiązaniem w danej sytuacji oraz pomóc w przeprowadzeniu całego procesu, zapewniając profesjonalne wsparcie i ochronę prawną.

Upadłość konsumencka to skuteczne narzędzie dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej i nie są w stanie spłacać swoich zobowiązań. Proces ten, choć skomplikowany, pozwala na oddłużenie i rozpoczęcie nowego życia bez długów. Kancelaria prawna z Gorzowa, prowadzona przez mecenas Justynę Dominiak, oferuje kompleksowe wsparcie na każdym etapie postępowania upadłościowego, od przygotowania wniosku po reprezentację przed sądem. Skorzystanie z pomocy doświadczonego adwokata z Gorzowa może znacznie ułatwić proces oddłużenia i zapewnić profesjonalne wsparcie w trudnych chwilach.

 

 • Aktualności
Script logo
Script logo
Do góry