Podział majątku po rozwodzie – kluczowe informacje i porady

 • Podział majątku po rozwodzie – kluczowe informacje i porady

  Podział majątku po rozwodzie – kluczowe informacje i porady

Podział majątku po rozwodzie jest jednym z najtrudniejszych i najbardziej emocjonujących aspektów rozstania. Wymaga dokładnej analizy, precyzyjnych obliczeń oraz zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. W takim procesie niezwykle ważne jest wsparcie doświadczonego prawnika, który pomoże w ochronie interesów klienta i zapewni sprawiedliwy podział majątku. Mecenas Justyna Dominiak i jej kancelaria prawna z Gorzowa specjalizują się w sprawach rozwodowych, w tym w podziale majątku, oferując kompleksowe wsparcie i doradztwo na każdym etapie postępowania.

Czym jest majątek wspólny?

Majątek wspólny to wszystkie składniki majątkowe nabyte w trakcie trwania małżeństwa, z wyjątkiem tych, które są wyłączone z tej wspólnoty przez prawo lub umowę małżeńską. Do majątku wspólnego zalicza się między innymi:

 • Nieruchomości nabyte wspólnie przez małżonków
 • Środki zgromadzone na wspólnych rachunkach bankowych
 • Ruchomości, takie jak samochody, meble, sprzęt elektroniczny
 • Dochody z pracy oraz działalności gospodarczej każdego z małżonków

Adwokat z Gorzowa pomoże dokładnie określić, które składniki majątku wchodzą w skład majątku wspólnego, a które są wyłączone.

Jak przebiega podział majątku?

Podział majątku może być przeprowadzony na dwa sposoby: poprzez porozumienie stron lub na drodze sądowej.

Porozumienie stron

Najlepszym rozwiązaniem jest osiągnięcie porozumienia między małżonkami co do podziału majątku. Porozumienie to może być sporządzone w formie umowy notarialnej lub prywatnej. Kancelaria z Gorzowa może pomóc w negocjacjach oraz przygotowaniu umowy, która będzie zgodna z prawem i zabezpieczy interesy obu stron.

Postępowanie sądowe

Jeżeli małżonkowie nie są w stanie osiągnąć porozumienia, konieczne jest przeprowadzenie podziału majątku na drodze sądowej. Sąd, na podstawie zgromadzonych dowodów i przesłuchań, dokonuje podziału majątku, biorąc pod uwagę:

 • Wkład każdego z małżonków w zgromadzenie majątku wspólnego
 • Potrzeby i sytuację materialną każdej ze stron
 • Dbałość o wspólny majątek w trakcie trwania małżeństwa

Adwokat z Gorzowa może reprezentować klienta przed sądem, przygotować niezbędne dokumenty oraz przedstawić argumenty na rzecz korzystnego rozstrzygnięcia.

Wyłączenia z majątku wspólnego

Niektóre składniki majątku są wyłączone z majątku wspólnego, nawet jeśli zostały nabyte w trakcie trwania małżeństwa. Do wyłączeń zalicza się:

 • Majątek nabyty przed zawarciem małżeństwa
 • Spadki i darowizny otrzymane przez jednego z małżonków
 • Przedmioty osobistego użytku (ubrania, biżuteria)
 • Odszkodowania za uszkodzenie ciała lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę

Kancelaria prawna z Gorzowa może pomóc w ustaleniu, które składniki majątku powinny być wyłączone z podziału.

Jakie dokumenty są potrzebne do podziału majątku?

Aby przeprowadzić podział majątku, należy zgromadzić odpowiednie dokumenty, które potwierdzą własność i wartość poszczególnych składników majątku. Dokumenty te mogą obejmować:

 • Akty notarialne nabycia nieruchomości
 • Umowy kupna-sprzedaży ruchomości
 • Wyciągi z rachunków bankowych
 • Dokumenty kredytowe i pożyczkowe
 • Wyceny nieruchomości i ruchomości

Kancelaria z Gorzowa pomoże w zgromadzeniu wszystkich niezbędnych dokumentów oraz doradzi, jakie kroki podjąć, aby proces podziału majątku przebiegł sprawnie i zgodnie z prawem.

Mediacje jako sposób na szybki podział majątku

W sytuacjach konfliktowych warto rozważyć mediacje jako alternatywę dla długotrwałego postępowania sądowego. Mediacje to proces, w którym neutralny mediator pomaga małżonkom osiągnąć porozumienie w kwestii podziału majątku. Kancelaria prawna z Gorzowa oferuje usługi mediacyjne, które mogą pomóc w szybkim i satysfakcjonującym rozwiązaniu sporu.

Podsumowanie

Podział majątku po rozwodzie to proces, który wymaga dokładności, wiedzy prawniczej i doświadczenia. Mecenas Justyna Dominiak i jej kancelaria z Gorzowa oferują kompleksowe wsparcie w zakresie podziału majątku, od negocjacji i mediacji po reprezentację przed sądem. Skorzystanie z usług doświadczonego adwokata z Gorzowa zapewni sprawiedliwy podział majątku i ochronę interesów klienta. Niezależnie od sytuacji, warto skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnej, aby przejść przez ten trudny etap życia z minimalnym stresem i maksymalnym wsparciem.

 • Aktualności
Script logo
Script logo
Do góry