ETS uwolni porady prawne od podatku?

  • ETS uwolni porady<br />prawne od podatku

    ETS uwolni porady
    prawne od podatku

Wkrótce może się okazać, że porady prawne dla osób nieprowadzących biznesu będą wolne od VAT. I to nie tylko w Polsce, ale w całej Unii Europejskiej. Trybunał Sprawiedliwości UE rozpatruje bowiem pytanie belgijskiego sądu konstytucyjnego w tej sprawie.

Jak pisze "Rzeczpospolita", belgijski trybunał dostrzegł kolizję między unijną dyrektywą o VAT (2006/112/WE ) a kilkoma międzynarodowymi konwencjami dotyczącymi praw człowieka. Procedurę zainicjował belgijski samorząd adwokacki (sygn. C-543/14).

Belgijski wniosek wskazuje m.in. na konwencję rzymską z 1950 r. o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, na Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych z 1966 roku oraz na Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej. Wszystkie te akty – których stroną jest też Polska – gwarantują obywatelom prawo dostępu do wymiaru sprawiedliwości.

O skierowanie takiego wniosku zabiegają u swoich władz adwokaci z Francji. Podobne stanowisko ma też Rada Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE). Organizacja ta przystąpiła zresztą do postępowania przed luksemburskim Trybunałem, popierając belgijski wniosek.

Pobrane z www.kancelaria.lex.pl.

  • Aktualności
Script logo
Script logo
Do góry