Będzie dalsza informatyzacja postępowań cywilnych

  • Będzie dalsza informatyzacja postępowań cywilnych

    Będzie dalsza informatyzacja postępowań cywilnych

Większa informatyzacja postępowań cywilnych jest głównym celem nowelizacji przepisów prawa cywilnego, którą w środę przyjął Sejm. W ustawie - po informacjach o nieprawidłowościach w egzekucjach komorniczych - poruszono też kwestię sprzedaży zajętych ruchomości.

Za obszerną nowelizacją kodeksów: cywilnego oraz postępowania cywilnego głosowało 271 posłów, przeciw było 138, a 5 wstrzymało się od głosu.

Wcześniej Sejm przyjął poprawki zgłoszone w drugim czytaniu. Były one konsekwencją wyroku Trybunału Konstytucyjnego, w którym uznano za niekonstytucyjną instytucję bankowego tytułu egzekucyjnego. Poprawki usunęły z nowelizacji regulacje dotyczące tej instytucji.

Zmiany w kodeksach: cywilnym oraz postępowania cywilnego mają umożliwić dalszą informatyzację procedur, m.in. przez rozszerzenie możliwości składania dowodów nie tylko w formie dokumentów zawierających tekst, ale też dokumentów elektronicznych rozumianych jako zapis obrazu lub dźwięku.

Przewidziano, iż drogą elektroniczną będzie też można wnosić więcej pism procesowych. Również w klasycznych postępowaniach cywilnych udrożniona ma zostać ścieżka doręczeń elektronicznych, gdy chodzi o pisma od sądu dla stron, dzięki portalowi i aplikacji o nazwie "elektroniczne biuro podawcze".

Pierwsze czytanie tego przygotowanego w Ministerstwie Sprawiedliwości projektu odbyło się w Sejmie we wrześniu zeszłego roku. W lutym podkomisja, w związku z pracami nad tym projektem, zajęła się tematem komorniczych egzekucji. Podjęcie tego tematu miało związek z nagłośnionymi w ostatnim okresie przypadkami nieprawidłowości w toku egzekucji komorniczych z zajętych ruchomości, w tym ciągników rolniczych czy samochodów.

Podkomisja zaproponowała, aby sprzedaż zajętych ruchomości nie mogła nastąpić "wcześniej niż po upływie dwóch tygodni od dnia uprawomocnienia się zajęcia". Obecnie - zgodnie z regulacją Kodeksu postępowania cywilnego - termin ten jest krótszy i sprzedaż taka nie może być dokonana "wcześniej niż siódmego dnia od daty zajęcia".

Ponadto - z inicjatywy MS - do nowelizacji dopisano artykuł przewidujący, że w okresie trzech lat od wejścia w życie ustawy będzie możliwe dokonanie wyboru wnoszenia pism procesowych drogą elektroniczną, jeśli spełnione będą względy techniczne "leżące po stronie sądu".

"Jest to przepis epizodyczny, konieczność jego wprowadzenia wynika z faktu, że budowa systemu informatycznego zajmie wiele miesięcy, a jego wdrożenie w jednym terminie w całej Polsce byłoby utrudnione. Dlatego taki przepis pozwoli na sukcesywne wprowadzanie systemu" - uzasadniał resort sprawiedliwości.

Zgodnie z zasadniczą częścią nowelizacji przewidziano, że w przepisach ma się pojawić doprecyzowanie prawnej definicji dokumentu, w myśl której będzie nim także "nośnik informacji umożliwiający zapoznanie się z jej treścią", czyli też pismo w formie elektronicznej, dotąd nieuznawane za dokument.

Ponadto w szerszym zakresie ma być możliwe przeprowadzanie posiedzeń sądowych i dowodów (np. przesłuchań świadków) za pomocą urządzeń umożliwiających dokonywanie tego na odległość. Zmiana zdejmuje także z sędziów i przekazuje w ręce referendarzy sądowych więcej uprawnień i obowiązków w postępowaniu upominawczym. (PAP)

Pobrane z www.lex.pl.

  • Aktualności
Script logo
Script logo
Do góry